• Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan her türlü etkide iş sağlığı-güvenliği kapsamındaki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve önlemleri almak;
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı-güvenliği konusunda sorumluluk bilincine sahip olabilmesi için eğitmek, eğitimleri takip edip geliştirmek ve duyuru panoları ile bilgilendirmek,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartları takip etmek ve uymak,
  • İş sağlığı-güvenliği risklerini en aza indirecek şekilde sorumluları belirlemek ve kaynak ayırmak;
  • Yeni yatırımları gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almak;
  • Kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği kaynakları temin edilerek, bu konudaki kurallara tüm çalışanların uymasını sağlanmak,
  • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirmek, devamlılığını sağlamak, iyileştirilesini ve çalışanlara duyurulmasını sağlamak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak firma içinde izlenebilirliği sağlamak,

Kayıt: 10.06.2016
Güncelleme:5.06.2018
Her Hakkı Saklıdır © 2022