Fenerglobal ailesi olarak, ulusal ve uluslararası tüm şantiye ve ofislerimizde yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, her zaman gelişmelere açık çevre yönetim sistemi programları uygularız.
 
Bu programlar ile,
 
  • Kullanılan çevre dostu malzemelerle çevreyi kirletmemeye,
  • Oluşabilecek hertürlü atık ve çöpün bertarafı için en uygun yöntemleri izlemeye,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanacak hertürlü çevresel etkileri bilimsel ve ekonomik çözümlerle kontrol altına almak ve azaltmaya,
  • Verilen eğitimlerle çevre bilincinin oluşturulmasını sağlama,
  • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerde bulunmaya
  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri dikkate almayı;
  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirip, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineye sahip çıkarak faydalı olabilmeyi çevre yönetim sistemlerinde amaç edinmiştir.
 

Kayıt: 10.06.2016
Güncelleme:21.12.2018
Her Hakkı Saklıdır © 2022